FAQ

Waar dient de Arteriograph voor?

De Arteriograph is een nieuw GEVALIDEERD EU wereld patent dat een keerpunt is geworden in de vroegdiagnostiek van de atherosclerose (aderverkalking)
Het is geschikt voor het meten van de:

  • Centrale Bloeddruk aan de aorta
  • Augmentatie Index (Aix – endotheel dysfunctie)
  • Pulse Wave Velocity (PWV- aorta stijfheid)
  • Kleine en grote arteriële vaatfunctie veranderingen.
  • Door het gebruik van dit revolutionaire systeem kunnen artsen cardiovasculaire risico-evaluaties inzichtelijk maken per individu.
Welke voordelen kan de Arteriograph u bieden?

Arteriële stijfheids meting was alleen beschikbaar in de klinische omgeving, met behulp van ingewikkelde en dure methoden, uitgevoerd door enkel geschoolde en opgeleide gebruikers. Met de geheel nieuwe, oscillometrische methode, biedt de Arteriograph een eenvoudige, snelle, betrouwbare en gebruiksvriendelijke onafhankelijke methode voor het meten van verschillende arteriële functieparameters, waaronder de centrale bloeddruk.
• EASY, als een oscillometrische bloeddrukmeting
• FAST, in slechts 3 minuten (met inbegrip van patiëntgegevens input)
• USER ONAFHANKELIJKE, want het is volledig automatisch; de gebruiker hoeft alleen maar de meting te starten.
•MEEST BETROUWBAAR met de hoogste reproduceerbaarheid en minste variantie t.o.v. andere apparaten. Via klinische studies bewezen.

Wat betekent de "polsgolfsnelheid (PWV)" en de "Augmentation index (Aix)" ?

Momenteel is de aorta Pulse Wave Velocity (PWV) en de zogenoemde Augmentatie Index (Aix) meting het meest gebruikt bij de niet-invasieve meting van arteriële stijfheid.
In de klinische praktijk wordt onder polsgolfsnelheid (PWV) algemeen verstaan ​​de PWV van de aorta, omdat daar de vermindering van de flexibiliteit van de vaatwand veroorzaakt door atherosclerose als eerste aanwezig is. De aorta PWV kan worden bepaald op basis van het tijdsverschil van de puls golven die op het art. carotis en op de art. Femoralis, als wel op basis van de snelheid gemeten door de afstand tussen deze twee punten, op grond van de formule v = s / t.
De Augmentatie index (AIX), gegeven in procenten (Aix) wordt gedefinieerd als het drukverschil tussen de eerste (P1), de begin (veroorzaakt door het hart systole) en de tweede (P2), de late (weergegeven omdat van de reflectie van de eerste pulsgolf) systolische pieken, gedeeld door de polsdruk.
Aix (%) = (P2 – P1) / PP × 100

In welke staat van de vaatwand/ bloedsomloop storingen kunnen deze parameters worden gelinkt?

De atherosclerose kan nu met de Arteriograph worden aangetoond in het vroegste stadium, wanneer de endotheel dysfunctie wordt ontwikkeld, doordat je toegenomen Aix waarden kunt meten. De Arteriograph kan ook worden gebruikt van het meten van de opvolgende , macrovasculaire staat van de atherosclerose. In dat geval is de toename van de aorta PWV waarde waarneembaar.
NOTE! Verhoogde aorta PWV waarde kan ook worden veroorzaakt door de toename van het hartvolume!

Hoe heeft de validatie van de Arteriograph plaats?

Aan de ene kant, de validatie van de Arteriograph werd gemaakt tegen een invasieve methode in de kliniek van Cardiologie van het Pécs Medical University, waar de puls golf gegeven door een canule in de art. brachialis geplaatst die met de golf gemeten door de Arteriograph werden vergeleken. Aangetoond werd dat de resultaten verkregen door de Arteriograph precies dezelfde zijn als de intra-arteriële polsgolven opgedaan met de invasieve methode.
De PWV en Aix de meetwaarden van de Arteriograph werden gevalideerd / vergeleken met andere, niet-invasieve meetmethoden (Complior, SphygmoCor). Beide parameters tonen zeer sterke correlatie (P = 0,8) met de resultaten gemeten met de bovenvermelde apparaten.

Wat betekenen de bevindingen van het onderzoek?

De Arteriograph meet slechts in 3 minuten de navolgende parameters:
• De systolische bloeddruk (SBP)
• diastolische bloeddruk (DBP)
• gemiddelde arteriële druk (MAP)
• Pulse druk (PP)
• Augmentation index (Aix)
• polsgolfsnelheid op de aorta (PWV)
• Lengte van de hartcyclus in m / sec (Period)
. ABI Enkel brachiaal index
• De systolische area index (SAI) *
• Diastolische area index (DAI) *

* De laatste twee parameters geven informatie over de staat van de perfusie druk van de kransslagaders (de algemene conditie van het hart).

De gemeten Aix en PWV waarden worden automatisch geëvalueerd door deArteriograph binnen de optimum, normale, verhoogde of pathologische bereik van de waarden. Uitgedrukt in getallen welke bij ieder rapport wordtmeegeleverd. (zie een uitgeprinte meting – Arteriogram gennaamd)

Wat zijn de mogelijkheden van het onderwijs en consultatie voor de gebruikers?

Rekening houdend met het feit dat met de toepassing van de Arteriograph snel informatie kan worden verkregen over de fundamentele fysiologische en pathofysiologische processen van de van de arteriële circulatie, is een dagdeel opleiding voor het gebruiken van de Arteriograph voldoende.
Daarnaast kan men altijd vragen sturen naar INFO@ARTERIOGRAPH.NL

Welke referenties zijn beschikbaar over dit onderwerp?

Literatuur is ruim beschikbaar m.b.t. de arteriële stijfheid. Aanbevolen keuze van de literatuur is beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Via PUBMED treft u studies met de Arteriograph aan.

Wat voor soort hulp kan worden gegeven door de fabrikant en de distributeur voor de gebruikers in de vorm van garantie en over de periode van garantie?

Zowel de fabrikant en de distributeurs zijn aanwezig op de internationale markt met ISO kwalificatie Ze bieden garantieperiode van 2 jaar voor de basis Arteriograph. Dit kan omdat alle onderdelen voldoen aan de hoogste eisen. Reparatie onder garantie betekent over het algemeen tijdelijke vervanging.

Wat meet de Arteriograph? Wat is "arteriële stijfheid"?

De Arteriograph onderzoekt de “leeftijd van de slagader”, dat is de stijfheid van de slagaders die toeneemt naarmate men ouder wordt als wel negatief beïnvloedt door b.v. roken, te weinig bewegen, familiaire aanleg. De toestand waarin de flexibiliteit van de slagaders afneemt en ze steeds stijver en stijver worden, wordt uitgedrukt in de vakliteratuur onder “arteriële stijfheid”.

Wat heeft deze nieuwe meetmethode tot een octrooi geleid?

De nieuw ontdekte meetmethode van de Arteriograph is gebaseerd op het feit dat Dr. Illyés, Miklós en de József Béres informatie hebben ontdekt over signalen die in de slagader tijdens de oscillometrische meting worden verkregen door atherosclerose . Niet alleen voor de diagnose brachiale slagader, maar voor het hele slagadersysteem.

Hoe hebben deze parameters betrekking op de conditie van het vasculaire systeem?

Hoe stijver de wand van de aorta (atherosclerose), des te hoger de PWV waarde. Waarde van meer dan 12 m / s wordt ondubbelzinnig aanvaard als pathologisch, want het is bewezen dat de overlevingskans bij patiënten met PWV waarde boven deze grens aanzienlijk afneemt. De Aix, in de eerste plaats, geeft informatie over de weerstand van de arteriolen. Hoe hoger het percentage van de Aix is, hoe sterker de weerstand van de arteriolen (weerstandsvaten). Perifere weerstand van de arteriolen wordt in hoofdzaak beïnvloed door het endotheel. Bij endotheel dysfunctie zal het volume van de stikstofmonoxide (NO) productie in het endotheel afnemen.
Dit is de reden van het vasotonic effect. De perifere weerstand zal groeien (verderop TPR = totale perifere weerstand)

Welke andere methoden kunnen worden gebruikt om deze parameters te bepalen?

Naast invasieve methoden, kunnen de PWV en Aix-waarden worden gemeten met de zogenaamde applanatie tonometrie. Deze apparaten kunnen onderling worden gekenmerkt door het feit dat de praktische toepassing ingewikkeld en tijdrovend is en kan alleen maar door speciaal opgeleide professionals worden uitgevoerd. Die apparaten worden toegepast meestal in speciale cardio onderzoekslaboratoria.
Het kan worden gezegd dat de Arteriograph een methodologisch keerpunt is geworden, want met de eenvoud en snelheid, biedt de Arteriograph een werkwijze voor elke praktiserend arts als een routine screening.

Hoe vindt een onderzoek plaats? Wat voor soort kwalificatie is noodzakelijk om het onderzoek uit te voeren?

Het onderzoek (de meting) is volledig geautomatiseerd. De taak van de operator is slechts de manchet goed aanzetten en de bevindingen printen. Meten met de Arteriograph zal geen speciale medische kennis noodzakelijk maken.
Tegelijkertijd moet worden benadrukt dat de evaluatie van de bevindingen en de juiste analyse in samenhang met eventiueel overige onderzoeken, ondubbelzinnig de taak is van een arts!

Wat moet er gedaan worden met patiënten met verhoogde of pathologische waarden?

Bij patiënten die verhoogde of pathologische waarden aantonen zal een nader onderzoek moeten plaatsvinden van alle andere risicofactoren zelfs als deze bij eerdere onderzoeken niets aantoonden.
NOTE! Het kan leiden tot vals-negatieve resultaten indien de patiënt onder sterk effect van vasoactieve medicatie gemeten wordt (allereerst onder invloed van nitraten, ACE-remmers).
Op welke operationeel systeem kan TensioWin en Arteriograph software draaien?

TensioWin (Arteriograph24, TensioDay Plus software) en Arteriograph software in staat zijn om draait onder de volgende besturingssystemen:
Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1/ 10

Op welke gebieden van specialisatie kan de Arteriograph met worden ingezet?

De Arteriograph kan ondersteunende hulp bieden voor de volgende specialisaties tijdens preventieve, diagnostische interventies alsook bij het monitoren van de effecten van de therapie:
• Professionals die werkzaam zijn in de gezondheid (check-ups voor atherosclerose)
• Huisartsen (primaire check-up voor atherosclerose, en de follow-up van de behandeling)
• Cardiologen (niet-invasieve hemodynamische monitoring, onderzoek)
• Nephrologists (bij versnelde atherosclerose in verband met een aantal nierproblemen)
• Diabetologists (diabetes zal proces van veroudering van de vaten versnellen)
• Verloskundigen en gynaecologen (de pre-eclampsie is een endotheliale ziekte, de menopauze is een fundamentele risicofactor van atherosclerose)
• Pediatrische cardiologen (de atherosclerose is vaak aantoonbaar al op jonge leeftijd)
• Wetenschappelijke onderzoekers (op het gebied van fysiologie en pathofysiologie)
• Experts in de farmaceutische fabrieken (effect van het gegeven geneesmiddel op de TPR en de effecten bij de PWV of atherosclerose)

Voor wie is het de moeite waard om de Arteriograph te kopen?

Aan allen in bovenvermelde groepen. Met name wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen graag met de Arteriograph te willen werken. Lage kosten versus veel informatie.

Zijn er nog andere mogelijkheden om wat meer informatie te krijgen?

Voor verdere hulp, wordt voortdurend bijgewerkte informatie verstrekt voor onze klanten en geïnteresseerden op de website WWW.ARTERIOGRAPH.NL zijn. De nieuwe informatie gegevens zijn afkomstig uit de ononderbroken groeiend aantal klanten en als de resultaten van de steeds ontwikkelende klinisch onderzoek, dat we zijn blij om met u delen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met INFO@ARTERIOGRAPH.NL

Voor noodgevallen kunt u 24/7 bellen met 06-51 817280